Colegi tecnics i delineants de Girona

Com col·legiar-se

Tramitació per a col·legiar-se

La col·legiació s’ha de gestionar a la seu del Col·legi, portant:

 1. Sol·licitud
 2. Tres fotografies tipus carnet
 3. Fotocopia del DNI
 4. Títol o resguard del títol de Tècnic Superior o equivalent d’acord amb el Reial Decret 777/1998, (per poder compulsar aquesta titulació en haureu de aportar l’original d’aquest)
 5. Autoritzacions Utilització de Dades i Enviament Notificacions i Comunicacions
 6. Dades de domiciliació bancària (trimestral: 33 euros)
 7. Pagament de la quota d'ingrés:
  • Fins a 3 mesos de l’obtenció del títol - 3€
  • De 3 mesos fins a 6 mesos - 6€
  • De 6 mesos fins a 1 any - 12€
  • De 1 any a 2 anys - 30,05€
  • De 2 anys fins a 10 anys - 60,10€
  • De 10 anys fins a 20 anys - 120,20€
  • Més de 20 anys - 150,25€

DURANT AQUEST ANY QUOTA D'INGRÉS GRATUïTA

En el moment de lliurar la documentació sol·licitada, s’haurà de fer efectiva la quota d’ingrés.

Aquesta quantitat, serà retornada a l’interessat, en cas de no ser aprovada per la Junta de Govern la seva sol·licitud. Les quotes posteriors seran carregades a través del corresponent compte bancari, per trimestres, incloent sí correspon, la part proporcional des de la data d’ingrés al següent trimestre.

Descarregar el full d'inscripció Descarregar la instància